Personuppgiftspolicy

Sekretess och säkerhet

FÅGELFORS HATTATELJÉ garanterar din trygghet när du handlar via Internet. FÅGELFORS HATTATELJÉ har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen när du besöker Webbplatsen nästa gång. Dina uppgifter överförs krypterat och lämnas inte ut till tredje part på annat sätt än vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Varför samlar vi in uppgifter och vilka uppgifter handlar det om?

FÅGELFORS HATTATELJÉ tar ansvar för de personuppgifter som du lämnar till oss, som FÅGELFORS HATTATELJÉ får del av vid köp eller när du t.ex. prenumererar på vårt nyhetsbrev. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedata.

Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att FÅGELFORS HATTATELJÉ använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, utföra kreditkontroll, skicka information om FÅGELFORS HATTATELJÉ samt andra erbjudanden för marknadsföringsändamål.

Om några problem uppstår när FÅGELFORS HATTATELJÉ skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Lämna inte känsliga uppgifter (exempelvis ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv) när du skickar din intresseanmälan/ansökan/beställning till FÅGELFORS HATTATELJÉ.

Vart kan man vända sig för att ta del av det som registrerats?

Du har rätt att kontakta FÅGELFORS HATTATELJÉ för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att FÅGELFORS HATTATELJÉ.

Hur länge lagras dina uppgifter?

FÅGELFORS HATTATELJÉ behandlar bara dina uppgifter så länge som krävs för att utföra FÅGELFORS HATTATELJÉ:s tjänster, eller så länge som det föreskrivs i lag.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

FÅGELFORS HATTATELJÉ har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillexempel förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. FÅGELFORS HATTATELJÉ anpassar kontinuerligt säkerhetsåtgärderna till den fortlöpande tekniska utvecklingen. På Webbplatsen skyddar FÅGELFORS HATTATELJÉ dina uppgifter med hjälp av SSL-kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

FÅGELFORS HATTATELJÉ
Enestigen 1 
579 72 Fågelfors

kortbetalning kortbetalning
2012 | Wåhlin's